Is MeneerGreenDeal betrouwbaar?

Ja Meneer Green Deal is betrouwbaar. 
De coöperatie die de groene stroom levert en die factureert heeft alle vergunningen gekregen van de overheid.
Net als bijvoorbeeld de Vattenfall of Essent die heeft.

Je plaatst gratis panelen op onder andere daken. Van wie zijn de panelen en voor hoe lang?

De panelen zijn van de coöperatie. Na 15 jaar (of eerder) zal de coöperatie de panelen vervangen voor nieuwe panelen.

Wat gebeurt er al de eigenaar de woning tussentijds verkoopt?

Er zijn verschillende opties mogelijk:
1. Contract wordt formeel overgedragen aan de nieuwe eigenaar. 
2. Nieuwe eigenaar koopt de panelen van de coöperatie. De waarde van de panelen zal dan bepaald worden.
3. Op het moment dat de nieuwe eigenaar geen zonnepanelen wil hebben, dan zal de huidige eigenaar het contract met de coöperatie moeten ontbinden en worden de panelen van het dak afgehaald. De kosten voor het weghalen van de panelen komen voor rekening van de huidige eigenaar.

Overweging: Door de zonnepanelen is het pand energiezuiniger en meer geld waard geworden. Er kan dus een hogere verkoopprijs worden afgesproken. Als nieuwe eigenaar de panelen niet wil hebben, dan betaalt de huidige eigenaar met “de extra waarde”, het weg laten halen van de panelen. De huidige eigenaar komt er dan altijd goed van af.

Hoeveel winst wordt er gemaakt?

Er moet een evenwicht zijn tussen deelname van de industrie en MKB en particulier. Als je alleen maar particulieren hebt, dan werkt het mechanisme niet. Hetzelfde geldt ook als je alleen maar industrie hebt. De sleutel is samenwerken: industrie, MKB en particulier. Zo kunnen we op termijnmarkt goedkoop energie inkopen EN zonnepanelen op de daken leggen.
Hoe groter de coöperatie is, hoe goedkoper de energie op termijnmarkt ingekocht kan worden en hoe goedkoper de inkoop van de zonnepanelen. Hierdoor blijft er meer winst over om onderling te verdelen tussen de deelnemers.

Hoeveel van de winst vloeit terug naar de aangesloten deelnemers?

Dit wordt door de leden van de coöperatie zelf bepaald tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Hoe meer panelen er gelegd zijn en dus groene stroom geproduceerd wordt, hoe minder energie op de termijnmarkt hoeft te worden ingekocht. Hierdoor nemen de inkoopkosten af. Welke voordelen leveren dit op?

Als er meer zonnepanelen liggen dan nodig, dan is het systeem niet in evenwicht. Dat betekent dat er meer industrie bij kan komen. En die industrie wil heel graag meedoen. Door deelname van de industrie wordt de coöperatie groter. Zo kan er vervolgens weer een betere prijs worden afgesproken op de termijnmarkt voor het kopen van energie. De energie wordt zo dus nog goedkoper en niet alleen door een lagere kWh-prijs, maar ook door een hogere winstdeling.

Wat gebeurt er als er meer panelen gelegd worden dan voor eigen gebruik nodig is?

Stel een bedrijf gebruikt 30.000 kWh per jaar. Hiervoor zijn 100 panelen nodig. Echter het bedrijf heeft op haar dak ruimte voor 300 panelen. Dan krijgt dit bedrijf een vergoeding van 200 panelen x € 15 = € 3.000 jaarlijks. Hierbij hoeft het bedrijf niet zelf niet te investeren in de panelen. Dat doet de coöperatie.

Wat is de salderingsregeling?

De salderingsregeling houdt in dat je de stroom die je aan het elektriciteitsnet levert mag wegstrepen (salderen) tegen de stroom die je van het net afneemt. Dat is gunstig: je krijgt voor de geleverde stroom hetzelfde tarief als wat je aan het energiebedrijf betaalt voor de stroom die je afneemt. De regering gaat deze regeling vanaf 2023 aanpassen.

Wanneer eindigt de salderingsregeling vanuit de overheid?

Na 2022 wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd naar 0% in 2030. Hierdoor neemt de terugverdientijd van zonnepanelen toe tot wel 12 jaar. De coöperatie heeft zijn eigen “salderingsregeling” en die blijft gewoon bestaan.

Een particulier gebruikt zo’n 3000 KWh per jaar en geeft toestemming voor tien panelen. Resultaat is dat zijn stroommeter soms vooruit en soms achteruitloopt. Dankzij de panelen verbruikt hij per saldo voortaan 1500 KWh per jaar. Wat moet hij afrekenen?

Het gebruik van slimme energiemeter is verplicht gesteld door de overheid (Europa). Deze meter is zo “slim”, dat hij in staat is om salderen af te schaffen. Het teruglopen van meter is dan ook niet meer mogelijk.
In deze casus gaat een particulier dan 3000 kWh betalen tegen de afgesproken lage coöperatie prijs. En deze afgesproken prijs is altijd lager dan de particulier zelf uit de markt zou kunnen halen. Daarbovenop krijgt ook een particulier in verhouding een deel van de winst van de coöperatie.

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen wekken gelijkstroom op. De omvormer die is aangesloten op het systeem zorgt ervoor dat de gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom. Daarmee is het geschikt voor alle apparaten in uw huis. Op de display van de omvormer ziet u hoeveel energie uw systeem opwekt.