De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Je kunt zelf de energie van de zon benutten met zonnepanelen op je dak. Zonnepanelen zijn klimaatvriendelijk en winstgevend. Met zonnepanelen op je dak wek jij je eigen duurzame stroom op.

Veilig, stil en onderhoudsvrij stroom opwekken. Met zon-pv of fotovoltaïsche zonne-energie wordt zonlicht omgezet in elektriciteit, zonnestroom. Zon-pv is een gemakkelijk toepasbare en milieuvriendelijke techniek voor elektriciteitsopwekking. Teveel opgewekte elektriciteit kan eenvoudig
aan het elektriciteitsnet worden geleverd. De techniek is goed toe te passen op woningen. Een zonnestroomsysteem bestaat meestal uit één of meer pv-panelen, een ondersteuningsconstructie, omvormer en bekabeling. De omvormer zet de door het systeem geleverde gelijkspanning om in
wisselspanning. In Nederland worden de meeste pv-systemen aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Op het moment dat er meer elektriciteit wordt opgewekt dan verbruikt,kan het systeem aan het elektriciteitsnet
terugleveren.

Er is een productiemeter nodig om de elektriciteitsproductie van het systeem te registreren. Soms is deze al aanwezig in de elektriciteitsmeter in de meterkast.

Effectiviteit
Meest effectief zijn systemen waarbij de zonnepanelen onder een helling van circa 35 graden op het zuiden zijn georiënteerd. Belangrijk is dat er geen schaduw op de panelen valt.

Onderhoud
Zonnepanelen zijn onderhoudsvrij. Schoonmaken is niet nodig: de regen spoelt eventueel vuil weg. Wel moet om de zoveel tijd het functioneren worden gecontroleerd.

Garanties en verzekeringen

Zonnepanelen zijn zeer duurzaam. Leveranciers bieden een fabrieksgarantie die varieert van 20 tot 25 jaar. Meestal wordt daarnaast een vermogensgarantie gegeven voor tien jaar op 90 procent en twintig jaar op 80 procent van het oorspronkelijke vermogen. De leveranciers van omvormers beperken hun garanties vaak tot vijf jaar.


Aanschafkosten en opbrengst
Het meest toegepast type zonnepanelen is een zonnepaneel met zogenoemde multikristallijn silicium zonnecellen. Bij aanschaf van een zonnestroomsysteem kom je in aanmerking voor subsidies. En de
verkoopwaarde van uw woning stijgt. Verder kun je bij de aankoop van een nieuwbouw woning onder bepaalde voorwaarden een zonnestroomsysteem meefinancieren in de hypotheek (groene hypotheek).

Systeemgrootte
Zonnestroomsystemen variëren in grootte van enkele panelen tot dakvullend. Kleinere systemen van enkele panelen kunnen op elk moment eenvoudig worden uitgebreid met extra panelen. Een netaansluiting blijft echter altijd nodig, omdat er niet op hetzelfde moment elektriciteit wordt opgewekt
en verbruikt. Een netaansluiting is ook nodig bij volledige dekking van het huishoudelijk energiegebruik.